IZOMAR POLREF
Warszawa, 29.03.2018,
List referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, że firma „GFM Rusztowania" Sp. z o.o. Sp. k. wykonywała w okresie od maja 2017r. do maja 2018r. prace rusztowaniowe na rzecz „IZOMAR-POLREF Sp. z o.o." w ramach realizacji przez IZOMAR -POLREF Sp. z o.o. wymurówki kotła nr 2 dla zadania p.n.: „Modernizacja kodów CFB-670 Bloku 2, 1 i 3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Turów.
Prace obejmowały kompleksowa obsługę rusztowań w komorze paleniskowej, separatorach, kanałach przerzutowych oraz klatce konwekcyjnej w zakresie:
•Dostawa na budowę i najem rusztowań;
•Montaż Ora2 demontaż rusztowań;
•Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rusztowań;
•Nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami.
Prace wykonywane byty należycie, terminowo, zgodnie z przepisami BHP oraz zgodnie z wymaganiami jakościowymi.

Ostrołęka, 19.03.2018r.
List referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, że firma „GFM Rusztowania" Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie umowy nieprzerwanie od 01.08.2014 r. wykonuje kompleksową obsługę w zakresie montażu, dzierżawy i demontażu rusztowań na rzecz postojów remontowych planowanych i awaryjnych, na terenie Stora Enso Narew Sp. z o.o. w Ostrołęce.
• Dostawa na budowę i najem rusztowań
• Montaż oraz demontaż rusztowań
• Montaż oraz demontaż platform roboczych
• Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rusztowań
• Nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
• Koordynacja prac
• Nadzór BHP

ERBUD INDUSTRY
List referencyjny

Firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. wykonała w ramach zadania: Remont kotła właściwego Ofz I. Montaż, demontaż oraz dzierżawa rusztowań podczas remontu kotła K2 OFz-425 w:
1.1 Montaż, demontaż oraz dzierżawa rusztowań na 130 dni
1.2 Montaż, demontaż w rejonie komór wlotowych i wylotowych podgrzewaczy rozprężaczem odsolin.
2. Montaż, demontaż rusztowań, podgrzewacz pary wtórnej
3. Montaż, demontaż rusztowań - podgrzewacz pary świeżej
4. Rusztowania - przygotowanie do badań diagnostycznych elementów kotła
4.1. Montaż, demontaż rusztowań nad OPP
4.2. Montaż, demontaż p. rurociągiem po stronie lewej i prawej od komory wlotowej w terminie od 17.10.2018, do 31.03.2019, na podstawie Zamówienia nr 610/F1S/038/2018 z dnia 11.10.2018r.
Kompleksową usługę montażu, demontażu i najmu rusztowań podczas remontu kotła K2 0,-42S
w terminie od 17.10.2018r. 31.03.2019, na podstawie Zamówienia nr 612/FIS/038/2018 z dnia 12.10.2018, oraz Aneksu nr 1 do sw, zamówienia z dnia 19.03.2019r. Wartość zamówienia: 935.736,57 PLN
Podczas prowadzenia ww prac Wykonawca dał się poznać jako firma mająca wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą i dozoru, wykonująca roboty dobrze, solidnie i fachowo. Powierzone firmie GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. zadania zostały zrealizowane terminowo, z należytą starannością. GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. to firma z dobrym zapleczem warsztatowym, dobrą organizacją pracy posiadająca doświadczoną kadrę pracowniczą. Przebieg współpracy przy realizacji ww. zadań pozwala na zarekomendowanie firmy GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. innym inwestorom jako solidnego partnera.

MOSTOSTAL PŁOCK SA
Płock, 07.06.2017,
List referencyjny

Mostostal Płock S.A. potwierdza, że firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. na potrzeby postoju remontowego instalacji technologicznych Rafinerii Grupy Lotos SA. w Gdańsku, na przełomie marca i kwietnia 2017 roku zapewniła kompleksową dostawę, montaż i demontaż rusztowań w ilości około 80 000 m3 oraz 24-godzinną obsługę serwisową realizowaną przez 50 monterów. Wszelkie prace zostały wykonane z zawartą umową, w szczególności z zachowaniem terminowości, standardów jakościowych i BHP.

Polimex Energetyka
Bogatynia, 14.03.2018,
List referencyjny

Niniejszym informujemy, iż firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Grabowie n. Prosną w ramach Kontraktu na Modernizacje kotła nr 2 w Elektrowni Turów, wykonała jako Nasz Podwykonawca prace rusztowaniowe. Prace te obejmowały kompleksową obsługę budowy w zakresie rusztowań w tym:
•Dostawa na budowę i najem rusztowań
•Montaż oraz demontaż rusztowań
•Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rusztowań
•Nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
•Nadzór BHP
Prace wykonane były należycie, terminowo, zgodnie z przespisami BHP oraz zgodnie z wymaganiami jakościowymi. Pracownicy firmy GFM Rusztowania odznaczają się wysoką kulturą osobistą i poszanowaniem dla zasad obowiązujących na terenie Elektrowni Turków w Bogatyni, a firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

Kaefer S.A.
Płock, 15.01.2019,
Referencje

KAEFER S.A. Oddział Płock potwierdza, że GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. na nasze zlecenie w 2018 roku wykonała prace rusztowaniowe dla robót izolacyjnych na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku i instalacji PTA we Wrocławiu PKN ORLEN S.A. Usługa została wykonana terminowo, z dbałością o wysoką jakości prowadzonych prac. Możemy polecić GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. jako sprawdzonego i godnego zaufania Partnera biznesowego.

Polimex Energetyka
Bogatynia, 14.03.2018,
List referencyjny

Niniejszym informujemy, iż firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Grabowie n. Prosną w ramach Kontraktu na Modernizacje kotła nr 2 w Elektrowni Turów, wykonała jako Nasz Podwykonawca prace rusztowaniowe. Prace te obejmowały kompleksową obsługę budowy w zakresie rusztowań w tym:
•Dostawa na budowę i najem rusztowań
•Montaż oraz demontaż rusztowań
•Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rusztowań
•Nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
•Nadzór BHP
Prace wykonane były należycie, terminowo, zgodnie z przespisami BHP oraz zgodnie z wymaganiami jakościowymi. Pracownicy firmy GFM Rusztowania odznaczają się wysoką kulturą osobistą i poszanowaniem dla zasad obowiązujących na terenie Elektrowni Turków w Bogatyni, a firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. K. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

Naftoremont Naftobudowa
Płock, 2018.12.20,
List referencyjny

List referencyjny dla GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k.
Naftoremont — Naftobudowa Sp. z o.o. potwierdza że firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. na potrzeby trwającego 30 dni Postoju Remontowego Instalacji Technologicznych Rafinerii Lotos - w marcu 2017 roku zapewniła kompleksową dostawę montaż demontaż rusztowań w ilości 120 000 m2 oraz 24 godzinną, obsługę serwisową realizowaną, przez 80 monterów. Wszelkie prace zostały wykonane terminowo z zachowaniem wysokich standardów jakościowych i BHP.

Multiserwis
20.03.2018
List referencyjny

MULTISERWIS Sp. z o.o., ul. Prudnicka 40, 47-300 Krapkowice zaświadcza, że firma GFM RUSZTOWANIA Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 4, Grabów nad Prosną 63-520 wykonała usługę w zakresie:
•Montaż/demontaż oraz dzierżawa rusztowań przy modernizacji bloku nr 2 dla potrzeb prac izolacyjnych na terenie Elektrowni Turów w Bogatyni
MULTISERWIS Sp. z o.o., potwierdza, że usługa została wykonana z należytą starannością, rzetelnością i fachowością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami. Pracownicy GFM RUSZTOWANIA Sp. z o.o. Sp. K. wykonywali usługę terminowo i solidnie, a ewentualne uwagi Zamawiającego usuwany były na bieżąco. Dotychczasowa współpraca pozwala wydać GFM RUSZTOWANIA Sp. z o.o. Sp. K. wysoką ocenę i polecić innym, przyszłym Zleceniodawcom jako dobrego i solidnego partnera.

SNC-Lavalin Polska Sp.z o.o.
ul. Inflancka 4,
00-189 Warszawa
List referencyjny

Niniejszym zaświadczamy, że firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od lipca 2014 r. do stycznia 2016 r. prowadziła kompleksową obsługę budowy Elektrowni Gazowo Parowej we Włocławku w zakresie rusztowań: Zakres prac obejmował:
•Montaż i demontaż rusztowań
•Wykonanie projektów technicznych dla rusztowań nietypowych
•Nadzór projektanta i nadzór BHP
•Prace pomocnicze i transportowe
Powyższe prace zostały wykonane należycie, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i terminowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska.

Remak S.A.
Katowice, 15.05.2019
List referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, iż firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, ul. Przemysłowa 4, jako Podwykonawca firmy REMAK S.A. wykonywała prace rusztowaniowe w roku 2018 i 2019 dla zadań:
1)Prace rusztowaniowe do obsługi prac mechanicznych na terenie zakładu CEZ Chorzów S.A.
2)Montaż, demontaż i dzierżawa rusztowań do wykonania rewizji, wewnętrznej UDT rurociągu pary świeżej bloku nr 2 CUZ Chorzów Zakres prac obejmował:
•Dostawę rusztowań
•Kompleksową usługę, montażu i demontażu rusztowań
•Odbiory techniczne rusztowań przez osobę z uprawnieniami budowlanymi
•Obsługę serwisową
•Nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
•Nadzór BHP
Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją i wymaganiami jakościowymi oraz zachowaniem przepisów BHP. Pracownicy firmy GFM Rusztowania odznaczają się wysoką kulturą osobistą i poszanowaniem dla zasad obowiązujących na terenie zakładu, a firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

Profil Plus Grzegorz Lorenc
Maszewo Duże, 26.04.2019
List referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, iż firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, ul. Przemysłowa 4 na podstawie Umowy nr Z02/05/2017 z dnia 10.05.2017, wykonywała prace rusztowaniowe jako Podwykonawca firmy Profil Plus Grzegorz Lorenc dla zadania: „Usługa montażu, demontażu oraz dzierżawy rusztowania, platformy roboczej, dźwigarów kratownicowych oraz nietypowych rusztowań dla Projektu FORTUM ZABRZE. w terminie od 11.05.2017r. do 30.06.2018r. Zakres prac obejmował:

•dostawę rusztowań
•kompleksową usługę montażu i demontażu rusztowań
•odbiory techniczne rusztowań przez osobę z uprawnieniami budowlanymi
•obsługa serwisowa w czasie trwania remontu
•wykonanie dokumentacji projektowej rusztowań
•nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
•nadzór BHP
Wartość zamówienia netto: 988.126,50 PLN netto
Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją i wymaganiami jakościowymi oraz zachowaniem przepisów BHP. Pracownicy firmy GFM Rusztowania odznaczają się wysoką kulturą osobistą i poszanowaniem dla zasad obowiązujących na terenie zakładu, a firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

Remak S.A.
Katowice, 15.05.2019
List referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, iż firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, ul. Przemysłowa 4, jako Podwykonawca firmy REMAK S.A. wykonywała prace rusztowaniowe w roku 2018 i 2019 dla zadań:
1)Prace rusztowaniowe do obsługi prac mechanicznych na terenie zakładu CEZ Chorzów S.A.
2)Montaż, demontaż i dzierżawa rusztowań do wykonania rewizji, wewnętrznej UDT rurociągu pary świeżej bloku nr 2 CUZ Chorzów Zakres prac obejmował:
•Dostawę rusztowań
•Kompleksową usługę, montażu i demontażu rusztowań
•Odbiory techniczne rusztowań przez osobę z uprawnieniami budowlanymi
•Obsługę serwisową
•Nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
•Nadzór BHP
Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją i wymaganiami jakościowymi oraz zachowaniem przepisów BHP. Pracownicy firmy GFM Rusztowania odznaczają się wysoką kulturą osobistą i poszanowaniem dla zasad obowiązujących na terenie zakładu, a firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

TAURON Wytwarzanie S.A.
Jaworzno, 29.05.2019
List referencyjny

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna potwierdza, iż Wykonawca: GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prosą, ul. Przemysłowa 4, zrealizował usługi objęte umowami pod nazwą:
•Montaż i demontaż, serwisowanie oraz dzierżawa rusztowania celem usunięcia awarii na części ciśnieniowej kotła OP-380 nr 3 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini w terminie od 23.11.2017 r. do 19.02.2018 r.
•Montaż i demontaż rusztowań podczas remontu bieżącego kotła OFz-425 nr 1 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini w terminie od 17.11.2018r. do 07.12.2018r. Wykonawca zrealizował ww. umowy należycie i w założonych terminach, zgodnie z zapisami łączącej Strony umowy. Referencje niniejsze wystawia się na wniosek: GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prosną.

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.
Sosnowiec, 26.04.2019
List referencyjny

GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 63-520 Grabów n/Prosną NIP: 622-14-47-932 Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. potwierdza, że w okresie od 01.08.2016 r do 31.03.2019 r. spółka GFM Rusztowania prowadziła dla nowego kotła fluidalnego CFB w Fortum Zabrze kompleksową obsługę budowy rusztowań. Zakres robót obejmował:
• Dostawę i najem rusztowań
• Montaż i demontaż rusztowań
• Wykonanie projektów rusztowań specjalnych
• Nadzór projektanta i nadzór BHP
• Wszelkie prace pomocnicze i transportowe
Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zarówno pod względem jakościowym jak i terminowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska.

Stora Enso Narew Sp. z o.o.
Ostrołęka, 19.03.2018
List referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, że firma „GFM Rusztowania" Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie umowy nieprzerwanie od 01.08.2014 r. wykonuje kompleksową obsługę w zakresie montażu, dzierżawy i demontażu rusztowań na rzecz postojów remontowych planowanych i awaryjnych, na terenie Stora Enso Narew Sp. z o.o. w Ostrołęce

• Dostawa na budowę i najem rusztowań
• Montaż oraz demontaż rusztowań
• Montaż oraz demontaż platform roboczych
• Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rusztowań
• Nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
• Koordynacja prac
• Nadzór BHP

UNI-TECH" S.A.
Bydgoszcz, 10.05.2010
List referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, iż firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prasną, ul. Przemysłowa 4, jako Podwykonawca firmy Uni-Tech S.A. wykonywała prace rusztowaniowe dla zadania: 1. „Montaż, demontaż oraz najem rusztowań do montażu filtra workowego na terenie FC 11 w Bydgoszczy." w terminie od 09.03.2018r. do 20.02.2019r. Zakres prac obejmował:

•Dostawę rusztowań
•Kompleksową usługę montażu i demontażu rusztowań
•Odbiory techniczne rusztowań przez osobę z uprawnieniami budowlanymi
•Obsługę serwisową
•Wykonanie dokumentacji projektowej rusztowań
•Nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami
•Nadzór BHP
Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją i wymaganiami jakościowymi oraz zachowaniem przepisów BHP. Pracownicy firmy GFM Rusztowania odznaczają się wysoką kulturą osobistą i poszanowaniem dla zasad obowiązujących na terenie zakladu, a firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

UNiSERV Jarosław Sp. z o.o.
Jarosław, 15.03.2018
List referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, że firma „GFM Rusztowania" Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie zleceń oraz umów wykonuje kompleksową obsługę inwestycji realizowanych przez UNISERV Jarosław Sp. z o.o. na terenie zakładów przemysłowych takich jak:

1. ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
2. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
3. O-l Produkcja Polska S.A.

W zakres prac wchodzi:
• dostawa na budowę i najem rusztowań
• montaż oraz demontaż rusztowań
• montaż oraz demontaż platform roboczych
• wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rusztowań
• nadzór projektanta i kierownika robót nad prowadzonymi pracami

UNiSERV Jarosław Sp. z o.o.
Jarosław, 15.03.2018
List referencyjny


• sprawna koordynacja prac
• nadzór BHP
Prace wykonywane są należycie, terminowo, zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska oraz zgodnie z wymaganiami jakościowymi. Pracownicy firmy GFM Rusztowania odznaczają się wysoką kulturą osobistą i poszanowaniem procedur obowiązujących na terenie zakładu inwestora. Firma „GFM Rusztowania" Sp. z o.o. Sp. k. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.
Sosnowiec, 21.02.2014
List referencyjny

GRABOWSKĄ FIRMA MONTAŻOWA „GFM" Rusztowania K. Sitek, M. Warszawski, J. Sitek spółka jawna z siedzibą przy ul Przemysłowej 4, 63-520 Grabów n/Prosną: NIP 622-14-47-932
Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. potwierdza, że w okresie od lutego 2011 do marca 2013 r. spółka GFM Rusztowania prowadziła przy budowie nowego kotła fluidalnego opalanego biomasą, tzw. "Zielonego Bloku" w Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska kompleksową obsługę budowy w zakresie rusztowań.
Zakres robót obejmował:
• Dostawę i najem rusztowań
• Montaż i demontaż rusztowań
• Wykonanie projektów rusztowań
• Nadzór projektanta i nadzór BHP
• Wszelkie prace pomocnicze i transportowe
Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zarówno pod względem jakościowym jak i terminowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska.

Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.
Sosnowiec, 01.10.2015
List referencyjny

GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 63-520 Grabów n/Prosną NIP: 622-14-47-932 Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. potwierdza, że w okresie od czerwca 2014 do września 2015 r. spółka GFM Rusztowania prowadziła przy budowie nowego kotła fluidalnego CFB o wydajności 60,8 kg/s (122 bar, 547°C), budowanego na terenie Tauron Ciepło S.A. kompleksową obsługę budowy rusztowań.
Zakres robót obejmował:
• Dostawę i najem rusztowań
• Montaż i demontaż rusztowań
• Wykonanie projektów rusztowań
• Nadzór projektanta i nadzór BHP
• Wszelkie prace pomocnicze i transportowe
Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zarówno pod względem jakościowym jak i terminowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska.

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC BEUCHATÓW Spółka z o.o.
Rogowiec, 18.03.2016r.
List referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, że firma „GFM Rusztowania" Sp. z o.o. Sp. k. wykonywała prace rusztowaniowe jako Podwykonawca naszej firmy na terenie EDF Rybnik. Prowadzone prace związane były z pracami montażowymi i izolacyjnymi kanałów spalin X1, X2/1, X11, X12, X13-14 oraz kompleksowa obsługą na terenie elektrowni. Współpraca przebiegła na wysokim poziomie, firma wykonała powierzone prace terminowo i rzetelnie, jakoś usług nie budzi zastrzeżeń. Prace wykonywane są z należyta starannością oraz zgodnie z przepisami bhp. Pracownicy firmy są wysoce produktywni, kompetentni, odpowiednio wyszkoleni, zorganizowani oraz reprezentują sobą dużą kulturę osobistą. Firmą „GFM Rusztowania" Sp. z o.o. Sp. k. jest partnerem profesjonalnym, fachowym i godnym zaufania, której usługi można rekomendować innym partnerom.

CHRONOS FILM Sp. z o.o.
Warszawa, 23.02.2001r.
List referencyjny

Grabowska firma montażowa „GFM" s.c. 63-520 Grabów n/Prosną ul.Przemysłowa 4
Chronos Film Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21 - producent filmu „QUO VADIS", potwierdza, że Firma „GFM" s.c Grabowska Firma Montażowa z siedzibą w Grabowie n/Prosną, ul. Przemysłowa 4 była Wykonawcą wszelkich prac związanych z montażem i demontażem konstrukcji rusztowaniowej dekoracji filmowej „Amfiteatr rzymski" (w tym pomieszczeń dla lwów i gladiatorów) na stadionie KS „Warszawianka" w okresie od 29 marca 2000 roku do 12 września 2000 roku z rusztowań przestrzennych typu „LAYHER Allroungerust". Ta nietypowa konstrukcja przypominająca Koloseum Flawiuszy pochłoneła ok. 30.000 m3 rusztowań. Arena w kształcie owalu miała rozmiary ok.57m. i 36m. trybuny sięgały 22 metrów wysokości w swej najwyższej części i musiały udżwignąć 1200 statystów. Musiała też spełniać wszelkie wymogi wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. "GFM" s.c. realizujc to nietypowe zadanie, wykazała się dużymi zdolnościami organizacyjnymi i technicznymi. "GFM" jest wykonawcą bezkonfliktowym, szybko reagującym na zgłaszane uwagi Inwestora, bezkolizyjnie wspótpracującym z innymi podwykonawcami. Chronos Film Sp. z o.o. wyraża duże zadowolenie ze współpracy z Grabowską Firmą Montażową, profesjonalnym wykonawcą skomplikowanych konstrukcji rusztowaniowych.

Porr Polska S.A. Hochtief Polska S.A.
Poznań, 11.01.2004r.
List referencyjny

Do wszystkich zainteresowanych Mamy przyjemność zaświadczyć, że w terminie od marca do grudnia 2003 roku firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. uczestniczyła w procesie realizacji budynku Stary Browar w Poznaniu. Kontrakt obejmował:

•Projektowanie i wykonanie platformy rusztowaniowej pod głównym świetlikiem na wysokości 20m (średnica platformy: 46m)
•Montaż i demontaż rusztowań w celu wznoszenia fasad klinkierowych i szklanych o łącznej powierzchni około 20 000 m2
Nasza współpraca zasadzała się na gruncie fachowości, solidności i terminowości. Budowa Stary Browar była przdsięwzięciem o wysokim standardzie i bardzo wysokich wymaganiach jakościowych. Przedstawiciel firmy GFM Rusztowania Sp. z o.o. pan Mariusz Warszawski wielokrotnie współdziałał z Generalnym Wykonawcą w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów wynikających z kształtu budynku jak i napiętego harmonogramu realizacji zadania. Jakość i terminowość wykonywanej pracy zasługuje na wysoką ocenę. Uważamy, że firma GFM Rusztowania Sp. z o.o. jest solidą i godną polecenia nawet dla bardzo wymagającego Zleceniodawcy.

Energomontaż - Zachód Sp. z o.o.
Wrocław, 19.12.2006
List referencyjny

„ENERGOMONTAZ - ZACHÓD" Spółka z o.o. zaświadcza, że Grabowska Firma Montażowa „GFM RUSZTOWANIA" ul. Przemysłowa 4, 63-520 Grabów n/Prosną wykonuje na nasze potrzeby usługi rusztowaniowe w ramach stałej współpracy. Energomontaż-Zachód Sp. z o.o. wysoko ocenia pracę GFM RUSZTOWANIA i stwierdza, że poziom świadczonych usług pozwala na rekomendować GFM RUSZTOWANIA jako rzetelnego i doświadczonego wykonawcę.

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE »TERMO-KOR«
PŁOCK, 19.12.2006r.
List referencyjny

P.R.B."TERMO-KOR" Roman Pniewski z siedzibą w Płocku przy ul.Zglenickiego 50b, 09-411 Płock wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem WOS.V.6411/07360)92,NIP: 774-001-00-51 zaświadcza, że w 2006 roku Grabowska Firma Montażowa „GFM" Rusztowania, K.Sitek, M.Warszawski, J.Sitek, sp.j. ul.Przemysłowa 4 w Grabowie n/Prosną, wykonywała skomplikowane konstrukcje rusztowaniowe przy remontach obiektów przemysłowych na terenie PKN ORLEN w Płocku, CUKROWNII w Glinojecku, ZBIORNIKI PALIW w Radzionkowie, ANWIL Włocławek, BAZA PALIW we Wrocławiu, Zakłady Chemiczne ACHEMA S.A. na Litwie. Prace wykonane przez „GFM" Rusztowania sp.j. polegały na zaprojektowaniu, montowaniu i zdemontowaniu skomplikowanych o dużych gabarytach konstrukcji rusztowań przestrzennych„ elewacyjnych. Cały zakres zmontowanych rusztowań był monitorowany, sprawdzany i dostosowany do bieżących potrzeb ekip remontujących, a demontaż rusztowań zawsze przebiegał terminowo i zgodnie z harmonogramem. „GFM' Rusztowania sp.j. jest wykonawcą bezkonfliktowym, szybko reagującym na zgłaszane uwagi inwestora, bezkolizyjnie współpracujący z innymi podwykonawcami, dysponujący dobrą kadrą fachowców. P.R.B."TERMO-KOR" wyraża duże zadowolenie ze współpracy z tą firmą, profesjonalnym wykonawcą bardzo złożonych konstrukcji rusztowaniowych.

R&M Izomar Sp. z o.o.
Warszawa, 20.12.2006r.
List referencyjny

Z firmą „GFM" Rusztowania współpracujemy na różnych budowach od roku 1998r. do dnia dzisiejszego. Firma prowadziła montaż rusztowań na takich budowach jak:
• Modernizacja Elektrowni Turów w Bogatyni
•Zakłady Chemiczne Wizów w Bolesławcu
• Oczyszczalnia ścieków Kujawy w Krakowie
• Elektrownia Pątnów II Konin.
Firma „GFM" Rusztowania jest profesjonalnym, dobrze zorganizowanym dbającą o bezpieczeństwo i higienę wykonywanych prac, przedsiębiorstwem. W czasie wieloletniej współpracy na wszystkich budowach Firma „GFM" Rusztowania przyczyniła się do terminowych i jakościowo dobrych wyników prowadzonej przez nas działalności. Z firmą planujemy dalszą współpracę, między innymi przy realizacji projektu Modernizacja Elektrowni Bełchatów.

Petro EnergoRem
Płock, 22.12.2006r.
List referencyjny

Grabowska Firma Montażowa „GFM" Rusztowania, K.Sitek, M.Warszawski, J.Sitek, sp. j. z siedzibą w Grabowie n/Prosną ul. Przemysłowa 4, od wielu lat jest naszym partnerem w realizacji kontraktów remontowych, w zakresie wykonawstwa specjalistycznych, złożonych konstrukcji rusztowaniowych. W 2006 roku wykonała na nasze zlecenie w/w konstrukcje m.in. na obiektach przemysłowych w PKN ORLEN S.A. oraz BLACHOWNI Kędzierzyn Koźle. Prace wykonywane przez "GFM" Rusztowania polegały na zaprojektowaniu, montowaniu i demontowaniu skomplikowanych konstrukcji rusztowań przestrzennych na dużych wysokościach i o dużych gabarytach. Firma „GFM" Rusztowania s.j. jest profesjonalnym, dobrze zorganizowanym, dbającym o bezpieczeństwo i higienę pracy przedsiębiorstwem. W czasie wieloletniej współpracy na wszystkich budowach dała się poznać jako solidny i sprawdzony wykonawca wszelkiego rodzaju konstrukcji skomplikowanych rusztowań. Z firmą tą planujemy dalszą współpracę przy realizacji odpowiedzialnych prac remontowych i modernizacyjnych, m.in. na terenie PKN ORLEN S.A.

KAEFER SA
Płock, 17.12.2009r.
List referencyjny

Potwierdzamy, że firma GFM Rusztowania od 1 września do 15 grudnia 2009 roku na zlecenie KAEFER SA wykonała montaż i demontaż rusztowań w ilości ca 60 000 m2 niezbędnych do wykonania kompleksowej izolacji rurociągów na instalacji CDU/VDU na terenie Grupy LOTOS. Dzięki zaangażowaniu doświadczonego zespołu pracowników wszystkie prace zostały wykonane profesjonalnie, w terminach określonych w umowie i z zachowaniem wymaganej jakości i norm bezpieczeństwa. Firmę GFM możemy polecić wszystkim inwestorom, którym zależy na rzetelnym, profesjonalnym i godnym zaufania partnerze do współpracy.

PETRO EnergoRem Sp. z o.o.
Płock, 07.05.2010r.
List referencyjny

PETRO EnergoRem Sp. z o.o. zaświadcza, iż firma GFM Rusztowania Sp. j., 63-520 Grabów n/Prosną, ul. Przemysłowa 4 zapewniła w dniach 31.03.2010r. — 28.04.2010r. kompleksową obsługę rusztowaniową w celu wykonania prac przy zbiorniku Z-73 na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku. Powierzony do realizacji zakres prac, firma GFM Rusztowania zrealizowała w wymaganym terminie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i żądaniami Inwestora oraz na odpowiednim poziomie technicznym i organizacyjnym. Rekomendujemy GFM Rusztowania jako firmę kompetentną i odpowiedzialną, dbającą o wysoki poziom świadczonych usług podczas realizacji powierzonych zadań.

PETRO EnergoRem Sp. z o.o.
Płock, 24.06.2010r.
List referencyjny

PETRO EnergoRem Sp. z o.o. zaświadcza, iż firma GFM Rusztowania Sp. j., 63-520 Grabów n/Prosną, ul. Przemysłowa 4 zapewniła w dniach 15.06.2010r. — 21.06.2010r. kompleksową obsługę rusztowaniową w celu wykonania prac na Instalacji Olefiny II na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku. Powierzony do realizacji zakres prac, firma GFM Rusztowania zrealizowała w wymaganym terminie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i żądaniami Inwestora oraz na odpowiednim poziomie technicznym i organizacyjnym. Rekomendujemy GFM Rusztowania jako firmę kompetentną i odpowiedzialną, dbającą o wysoki poziom świadczonych usług podczas realizacji powierzonych zadań.

KAEFER SA (Region Północ)
Płock, 25.02.2011r.
List referencyjny

Firma GFM Rusztowania w okresie od maja 2010 roku do lutego 2011 roku na zlecenie KAEFER SA (Region Północ) wykonywała montaż i demontaż rusztowań w łącznej ilośol ce 50 000 m2 niezbędnych do wykonania kompleksowej izolacji aparatów, urządzeń i rurociągów na instalacji Paraksylenu (PX) na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA. Profesjonalna organizacja pracy, nowoczesne wyposażenie techniczne, fachowy nadzór oraz wyspecjalizowana załoga dają gwarancję solidnego wykonawstwa. KAEFER SA może polecić Firmę GFM Rusztowania jako rzetelnego partnera cechującego się profesjonalizmem oraz wysoką jakością oferowanych usług.

KAEFER SA
Płock, 04.03.2011r.
List referencyjny

Niniejszym zaświadczamy, iż w Firma GFM Rusztowania w okresie od marca 2010 roku do marca 2011 roku na zlecenie KAEFER SA wykonywała montaż i demontaż rusztowań w ilości ca 45 000 m2 niezbędnych do wykonania kompleksowej izolacji aparatów, urządzeń i rurociągów na terenie Wytwórni Kwasu Tereftalowego (PTA) we Włocławku. Prace byty realizowane przy najwyższym zaangażowaniu wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Dołożono wszelkich starań aby kontrakt został wykonany zgodnie z założonymi terminami przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. KAEFER SA może polecić Firmę GFM Rusztowania jako solidnego partnera cechującego się profesjonalizmem oraz wysoką jakością oferowanych usług.

KAEFER SA
Płock, 11.06.2012r.
List referencyjny

Firma GFM Rusztowania podczas postoju remontowego w 2012 roku na terenie ORLEN Lietuva (działka S1-KT-1) trwającego 35 dni zapewniła montaż i demontaż rusztowań w ilości ca 89 000 m2. Wzorcowe praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, profesjonalna organizacja pracy, nowoczesne wyposażenie techniczne, fachowy nadzór oraz wyspecjalizowana załoga dają gwarancję solidnej i odpowiedzialnej realizacji powierzonych prac. KAEFER SA poleca Firmę GFM Rusztowania jako solidnego partnera cechującego się profesjonalizmem oraz wysoką jakością oferowanych usług.

HOCHTIEF POLSKA S.A.
Poznań, 3.09.2012r.
List referencyjny

Grabowska Firma Montażowa „GFM" Rusztowania K.Sitek, M.Warszawski, J.Sitek, spółka jawna jest firmą, z którą od dawna współppracujemy realizując szereg inwestycji. Potwierdzamy wykonanie przez firmę Grabowska Firma Montażowa „GFM" Rusztowania K.Sitek, M.Warszawski, J.Sitek, spółka jawnana zlecenie Hochtief Polska S.A. kolejnego montażu, demontażu i dzierżawy rusztowań w obiektach Brama Portowa I i II Grzybek i Poczta w Szczecinie w okresie od lutego do sierpnia 2012r. Wszystkie prace prowadzone przez Grabowska Firma Montażowa „GFM" Rusztowania K.Sitek, M.Warszawski, J.Sitek, spółka jawna wykonywane były terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i z zachowaniem niezbędnej staranności. Dotychczasową współpracę oceniamy pozytywnie i uważamy firmę Grabowska Firma Montażowa „GFM" Rusztowania K.Sitek, M.Warszawski, J.Sitek, spółka jawna za solidnego i rzetelnego partnera.

OPAL Ryszard Szulc, Wacław Olejniczak Sp. jawna
Grodzisk Wlkp. 05.09.2012r.
List referencyjny

Z firmą "GFM" Rusztowania Sp.j. współpracujemy na różnych budowach nieprzerwanie od 2008 roku do dnia dzisiejszego. W szczególności firma ta prowadziała montaż na tachich budowach jak:
• Galeria Malta w Poznaniu
• Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
• Galeria MM w Poznaniu
• budynek Andersia Business Centre w Poznaniu
• budynki Wydziału Chemii UG w Gdańsku
• Terminal nr 2 Portu Lotniczego w Gdańsku
• Terminal Pasażerski Portu Lotniczego w Gdańsku
Firma "GFM" Rusztowania Sp.j. jest profesjonalnym, dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwem dbającym o bezpieczeństwo i higienę wykonywanych prac. Dzięki zaangażowaniu doświadczonego zespołu pracowników wszystkie prace na w/w budowach zostały wykonane fachowo, w terminach określonych w umowach i z zachowaniem wymaganej jakości i norm bezpieczeństwa. Firmę "GFM" Rusztowania Sp.j. możemy polecić wszystkim inwestorom, którym zależy na rzetelnym, profesjonalnym i godnym zaufania partnerze do współpracy.

KAEFER SA
Płock, 06.09.2012r.
Referencje

KAEFER SA zaświadcza, że Grabowska Firma Montażowa "GFM" Rusztowania K. Sitek, M. Warszawski, J. Sitek Spółka Jawna w okresie od 12 lipca 2012 do 15 sierpnia 2012 wykonywała prace związane z montażem, demontażem oraz najmem rusztowań pod potrzeby prac remontowych w ramach postoju LATO 2012 na terenie Mondi Świecie S.A. Prace zostały wykonane w sposób profesjonalny, zgodnie z ustalonym zakresem robót a także z należytą starannością, terminowo przez fachową kodrę pracowników. Z pełnym przekonaniem możemy polecić "GFM" Rusztowania jako rzetelnego i godnego zaufania partnera do współpracy.