O firmie


Jesteśmy firmą montażową istniejącą na rynku od 1996 roku, stworzoną i do tej pory prowadzoną przez polskich udziałowców.

Początkowo działaliśmy w formie spółki cywilnej, która w roku 2001 została przekształcona w spółkę jawna, a następnie w dniu 20.07.2015 w obecnie działającą spółkę komandytową: GFM Rusztowania spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567540.

Już po kilku latach od debiutu naszej firmy na wymagającym rynku branży rusztowaniowej, w dniu 18 lutego 2001r. otrzymaliśmy nominację do Konkursu Promocyjnego Firm Wielkopolski „HIT – 2000” za wykonanie m.in. konstrukcji COLOSEUM do filmu „QUO VADIS”.

Od dnia 23.11.2003 roku firma jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań z siedzibą w Poznaniu.

Dnia 30.12.2004 roku firma wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością w zakresie montażu, demontażu i wynajmu rusztowań systemowych, aktualnie zgodnego z normą ISO 9001:2008 nr rejestracyjny 12 100 24249 TMS – audyt TUV Monachium a w czerwcu 2007 roku System Zarządzania Bezpieczeństwem zgodny z Normą OHSAS/PN-N-18001:2007 nr rejestracyjny 12 116 24249 TMS oraz normą PN-N-18001:2004.

Możemy być dumni z zadowolenia zleceniodawców, którzy z nami współpracują a jest to wiele znaczących firm działających na terenie całej Polski. Osiągnęliśmy taki sukces, dzięki sprawnej organizacji robót, współpracy ze sprawdzonymi dostawcami rusztowań, takimi jak m.in. RUX GmbH, THYSSEN HUNNEBECK, ALTRAD Mostostal. Nie udałoby się tego osiągnąć bez kadry lojalnych i dobrze wyszkolonych pracowników w zakresie montażu i demontażu rusztowań, wykonywanych niejednokrotnie w trudnych warunkach budowy i na obiektach o nieregularnych, często bardzo skomplikowanych kształtach. Zlecenia wykonywane są przez nas w bardzo krótkich terminach, bez względu na trudności wynikające z przyczyn od nas niezależnych (np. aura, warunki na placu budowy itp.), o czym poświadczyć mogą firmy wykazane w skrótowym spisie naszych dokonań.

Przedstawiając naszą ofertę, jak i autorekomendację, mamy nadzieję, że zdecydujecie się Państwo na podjęcie współpracy z naszą firmą, co z technicznego jak i finansowego względu, będzie dla obu stron bardzo korzystne.